Üniversitemizde eğitim-öğretim ile ilgili konuların Senato’da görüşülüp karar alınmasına esas olmak üzere; birimlerimizden gelen eğitim-öğretim ile ilgili teklifleri inceleyip, değerlendirerek Senato’ya sunmak üzere Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında 4 (dört) yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan bir koordinatörlüktür.