06.12.2018 tarihinde 25 üyeden oluşan Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.